Innovatieve onroerend goed specialisten

Sportcomplex HMHC - Loosdrecht

Het uit ca. 1978 daterende clubgebouw is op technische gebreken geïnspecteerd. In nauw overleg met de gebruikers is een programma van eisen opgesteld en ‘pas gemaakt’ op het beschikbare budget.

Bijzonder aan de aanpak van de renovatie was het behouden van de onderbouw, waar de kleedruimten zich in bevinden. De overige bouwdelen zijn gesloopt en fors uitgebreid.
H en E architecten heeft de architectuur verzorgd en bouwmaatschappij PW Schipper was hoofdaannemer.

Oorspronkelijke clubgebouw HMHC, 2006

Clubgebouw na uitbreiding en renovatie, 2011

Nieuw waterveld, 2006

 

De werkzaamheden die Selexion voor het bestuur heeft uitgevoerd zijn met name:

  • Inspectie en rapportage huidige bebouwing
  • Programma van eisen
  • Maken kostenbegrotingen
  • Uitwerken bouwprogramma
  • Contractvorming
  • Bouwmanagement
  • Projectadministratie en financiële bewaking
  • Nazorg