Innovatieve onroerend goed specialisten

Vestekerk Haarlem anno 1910

In 2006 is Selexion gevraagd om het reeds aanwezige ontwerpteam te gaan begeleiden. Bijzonder aan deze opdracht is dat het een project is waar in een bestaande kerk met pastorie een volledige ‘specialbierbrouwerij’ annex café/restaurant voor Jopenbier gebouwd moest worden.Bijkomstig was de slechte bouwkundige staat van de bebouwing en de grondvervuiling. Een eerste ontwerpvariant met een ondergrondse opstelling van de brouwerij sneuvelde omdat de ondergrond te veel obstakels vertoonde. Uiteindelijk is voor een ontwerp gekozen met de brouwerij op de begane grond, waaromheen de grote bar- en café ruimten.

Aanbrengen nieuwe paalfundering

Vanwege de grote gewichten van de brouwerij installatie en de onbetrouwbare staat van de oude houten paalfundering is gekozen het gehele complex opnieuw te funderen.

Aanbrengen installaties

Aanbrengen van installaties in de nieuwe begane grondvloer/fundering.

Houtrot herstel

Door jarenlange leegstand zonder enige vorm van onderhoud zijn er grote delen van de houtenkapconstructie verrot. Alle verrotte delen zijn vervangen. De ramen zijn in oude ere hersteld en voorzien van voorzet beglazingen aan beide zijde. De voorzet beglazing was met name noodzakelijk om het geluid vanuit de kerk naar buiten toe te isoleren..

Zicht op de grote bar met daarachter de bierbrouwerij

Zicht op de grote bar begane grond

Zicht in de ‘restaurantdoos’ op de verdieping

 

De gehele renovatie is een uitzonderlijk korte tijd gerealiseerd. In mei 2010 is gestart met de sloopwerken en begin 2010 is het geheel feestelijk geopend.

Het ontwerp is van H en E architecten en het horeca interieur is ontworpen en gefabriceerd door ESTIDA

De werkzaamheden die Selexion voor de opdrachtgever heeft uitgevoerd zijn met name:

  • Samenstellen bouwteams
  • Uitwerken programma van eisen
  • Inkoop- en contractmanagement
  • Begeleiding juridische en fiscale zaken
  • Directievoering
  • Projectadministratie en financiële bewaking
  • Nazorg
  • Opzet onderhoud en beheerplan