Innovatieve onroerend goed specialisten

Von Clermontpark

Gebiedsontwikkeling

In 2005 is overeenstemming met de gemeente Vaals bereik over het herontwikkelen van het Von Clermontpark. Oude bebouwingen zoals fabrieken, overheidgebouwen en woningen van de gemeente, particulieren en de woningbouwverreniging zijn gesaneerd en gesloopt.
Bodemsanering was noodzakelijk, kabels en leidingen als mede de volledige riolering voor de nieuwe infrastruktuur en de toekomstige bebouwingen zijn aangelegd.

Gebouw De Drapenier, zicht op plein en lift parkeergarage

Zicht vanaf gebouw De Drapenier naar park en woonzorgcomplex

Von Clermontpark: bestrating met een Aqua-flow systeem

 

Unieke regenwaterafvoer

Uniek in dit gebied is de toepassing van een Aqua-flow systeem wat in houdt dat er geen regenwaterafvoerputten meer nodig zijn. Via een speciaal drainagesysteem loopt het regenwater door de bestrating. Het water wordt geïnfiltreerd in de bodem en het overtollige water wordt afgevoerd naar open water.

In de voorbereidingsfase is veel aandacht besteed aan de fiscale aspecten van deze ontwikkeling, dit werd met name ingegeven omdat er een samenwerking was met de gemeente en een  woningbouwvereniging. Op de bouwrijpe gronden zijn door ons diverse projecten ontwikkeld en gerealiseerd, op de overige gronden heeft de woningbouwvereniging, zowel appartementen, grondgebonden woningen als een Woonzorgcomplex  gerealiseerd.De infrastructurele- en landschappelijke werkzaamheden zijn begin 2011 afgerond.

Werkzaamheden die Selexion heeft uitgevoerd zijn met name:

 • Samenstellen ontwerp- en bouwteams
 • Uitwerken programma van eisen
 • Maken stichtingkostenbegrotinge
 • Inkoop- en contractmanagement
 • Splitsing en erfdienstbaarheden
 • Begeleiding juridische en fiscale zaken
 • Directievoering
 • Nazorg
 • Begeleiding verhuur winkels
 • Begeleiding verkoop van het complex aan een belegger
 • Alle werkzaamheden zijn als volledig gevolmachtigde uitgevoerd.