Innovatieve onroerend goed specialisten

Achtergrond

Selexion RES is een klantgerichte, efficiënt werkende vastgoedmanagement organisatie. De ruime ervaring van de partners staat garant voor hoogwaardig beheer en asset management van winkel-, kantoor- en woningvastgoed voor (particuliere) vastgoedbeleggers.

Onze dienstverlening en adviezen zijn gebaseerd op rendementsoptimalisatie met de visie van een vastgoedondernemer.

Selexion RES werkt nauw samen met de projectmanagement organisaite van de Selexion Group, Selexion, die zich o.a. richt op gedelegeerd opdrachtgeverschap in vastgoedontwikkeling. De Selexion Group biedt derhalve een totaal scala aan vastgoedadviesdiensten.

Vastgoed diensten

Administratie

 • Huur facturatie en -incasso
 • Goedkeuring- en betalingsprocedures
 • Transparante administratie van eigenaarlasten en huurinkomsten
 • Servicekosten administratie
 • Opstellen servicekosten afrekeningen, ook met ingewikkelde allocaties
 • Periodieke financiële overzichten
 • Budgettering eigenaarlasten en (huur)inkomsten
 • Rendement- en bruto/netto traject berekeningen

Technisch

 • Advies over af te sluiten onderhoudscontracten
 • Klachten afwikkelen en opheffen
 • Kostenallocatie eigenaar – huurder
 • Initiëren en begeleiden van renovaties en    onderhoudswerkzaamheden
 • Constructieberekeningen waterafvoer
 • Technische inspectie met rapportage
 • Opstellen meejaren onderhoudsprognoses

Commerciëel

 • Bewaken huurtermijnen van de huurcontracten
 • Bewaken van overige afspraken in de huurcontracten
 • Begeleiding van verhuur, taxatie en verkoop
 • Verhuur aan voor de hand liggende huurders
 • Begeleiding en sturing van verkoopopdrachten
 • Opstellen en uitonderhandelen huurovereenkomst
 • Initiëren huurverhogingen
 • Afwikkelen verzoeken tot indeplaatsstelling  Vestigingsplaatsonderzoek
 • Begeleiden huurherzieningsprocedures

Algemeen

 • Advies ten aanzien van het bezwaar tegen de OZB waarde
 • Globale berekening herbouwwaarde t.b.v. opstalverzekering
 • Verzorgen gebruiksvergunning
 • Due diligence, zowel technisch, financieel als commercieel
 • Begeleiding juridische procedures
 • Begeleiding WOZ bezwaarprocedure
 • Advies opstalverzekering
 • Kadastraal onderzoek
 • Besturen VVE’s, organiseren van en bijwonen VVE vergaderingen

VVE diensten

 • Opstarten nieuwe VvE’s
 • Activeren van slapende VvE’s
 • Bestuurlijk beheer
 • Technisch beheer
 • Advisering algemeen
 • Ondersteuning en advies verzekeringen
 • Financieel en administrtief beheer
 • Juridische ondersteuning t.a.v. huur- en appartementsrechten
 • Voeren van secretariaat en ledenadministratie
 • Informatievoorziening relevante regelgeving

Contactpersonen

 

ir Peter M. van der Swaluw MRE

M  +31 (0)6 53 222 165
E    m.vd.swaluw@selexionres.nl

 

ing Rob P.L. Otto

M   +31 (0)6 517 888 65
E    rob.otto@selexionres.nl

.