Innovatieve onroerend goed specialisten

Rob P.L. Otto

Achtergrond

Selexion is gespecialiseerd in het gedelegeerd opdrachtgeverschap inzake renovatie, (her)ontwikkeling en nieuwbouw en verzorgt alle werkzaamheden daaromtrent voor bedrijven, particulieren en (semi)overheid.  

Door het voortdurend complexer worden van regelgeving en maatschappelijke eisen wordt u als klant steeds meer geconfronteerd met de verschillende disciplines die bij een ontwikkeling en het beheer daarvan betrokken zijn. Hierdoor is er een grotere generale en specifieke kennis nodig om kwalitatief maatwerk te kunnen leveren.  

Selexion biedt haar clienten  een gedegen deskundige ondersteuning gekenmerkt door hoogwaardige service en transparent risicomanagement in de verschillende deelgebieden van de bouw- en projectontwikkeling. Inzake verhuur en beheer werkt Selexion  nauw samen met  Selexion Real Estate Services, dat tevens onderdeel uitmaakt van de Selexion Group BV.  

De Selexion Group is voor u een krachtige, betrouwbare en onafhankelijke partner inzake (her)ontwikkeling, realisatie en beheer van uw vastgoed. Inzake de realisatie van een (ver)bouw- of ontwikkelproces biedt Selexion u een gedegen en deskundige ondersteuning, gekenmerkt door kennis, service en transparant risicomangagement in de verschillende deelgebieden van de projectontwikkeling. De focus dient  te liggen op de wensen van u als eigenaar waarbij de opzet tevens gericht is op gebruik en onderhoud. Tot onze klanten rekenen wij grond- en vastgoedeigenaren en gebruikers in particuliere en publieke zin.

Selexion staat garant voor  proactief en onafhankelijk advies en begeleiding waarin een  hechte vertrouwens-samenwerking met de opdrachtgever voorop staat. Meestal treedt Selexion op als gedelegeerd opdrachtgever. Echter opdrachten onder regie en/of als directievoering zijn uiteraard ook mogelijk.

Projectontwikkeling houdt soms grote risico’s in waar u als opdrachtgever verantwoordelijk voor bent. Selexion spant zich daarbij in deze risico’s zo inzichtelijk en dus controleerbaar mogelijk te maken en u er op te wijzen welke consequenties deze kunnen hebben en geven u mogelijke oplossingen om deze te hanteren of verkleinen.

Selexion onderscheidt zich doordat er binnen één contact  een zowel brede als diepgaande kennis en ervaring aanwezig is van vele, zo niet alle aspecten die een rol spelen bij het ontwikkelproces.

Zoals overheidsprocedures, kennis van bouw- en installatie-techniek, ontwerpproces, bouwkosten, contractvorming, fiscaliteiten en exploitatie.Dit waarborgt dat alle aspecten van begin tot eind tegelijk worden overzien en meegewogen zonder inhuur van aparte specialisten. In geval dat verdere specialistische kennis noodzakelijk blijkt heeft Selexion de kennis en contacten om externe adviseurs in te huren en aan te sturen.

Juridische kennis en ondersteuning inzake bovengenoemde processen is heden ten dage bijna onontbeerlijk. Om dat invulling te geven betrekt Selexion veelvuldig een juridisch adviseur bij de projecten.

Voor aspecten van verhuur, beheer en onderhoud, niet onbelangrijk voor eigenaren/beleggers voor het succesvol zijn van een ontwikkeling, heeft Selexion korte lijnen en een nauwe samenwerking met Selexion Real Estate Services, de andere vastgoedpijler binnen de Selexion Group.

Contactpersoon

Ing Rob P.L. Otto

M  +31 (0)6 517 888 65
T   +31 (0)35 625 42 50

E   rob.otto@selexiongroup.com