Innovatieve onroerend goed specialisten
Slide background
Slide background
Slide background

Selexion Group

Selexion is gespecialiseerd in het gedelegeerd opdrachtgeverschap. Voor bedrijven, particulieren en (semi)overheid kunnen wij alle werkzaamheden verzorgen inzake renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw.

Selexion

Selexion Real Estate Services

Selexion Real Estate Services is onze organisatie voor vastgoedbeheer en vastgoedmanagement welke in opdracht van particuliere- en middelgrote beleggers in onroerend goed de belangen behartigt.

Selexion RES

Selexion Trading

Selexion Trading is uw leverancier voor:
v. Höveling Yachtfarben
De-Bug
Separ dieselfiltersystemen.

Ga naar website

Enkele van onze projecten

Onze dienstverlening

Print

Selexion is gespecialiseerd in het gedelegeerd opdrachtgeverschap inzake renovatie, (her)ontwikkeling en nieuwbouw en verzorgt alle werkzaamheden daaromtrent voor bedrijven, particulieren en (semi)overheid.

Door het voortdurend complexer worden van regelgeving en maatschappelijke eisen wordt u als klant steeds meer geconfronteerd met de verschillende disciplines die bij een ontwikkeling en het beheer daarvan betrokken zijn. Hierdoor is er een grotere generale en specifieke kennis nodig om kwalitatief maatwerk te kunnen leveren.

Selexion biedt haar clienten  een gedegen deskundige ondersteuning gekenmerkt door hoogwaardige service en transparent risicomanagement in de verschillende deelgebieden van de bouw- en projectontwikkeling. Inzake verhuur en beheer werkt Selexion  nauw samen met  Selexion Real Estate Services, dat tevens onderdeel uitmaakt van de Selexion Group BV.

De Selexion Group is voor U een krachtige, betrouwbare en onafhankelijke partner inzake (her)ontwikkeling, realisatie en beheer van uw vastgoed.

Inzake de realisatie van een (ver)bouw- of ontwikkelproces biedt Selexion U een gedegen en deskundige ondersteuning, gekenmerkt door kennis, service en transparant risicomangagement in de verschillende deelgebieden van de projectontwikkeling. De focus dient  te liggen op de wensen van U als eigenaar waarbij de opzet tevens gericht is op gebruik en onderhoud. Tot onze klanten rekenen wij grond- en vastgoedeigenaren en gebruikers in particuliere en publieke zin.

 

 

Een extract van onze diensten

 • Quick Scans
 • Locationderzoek, marktbestemming, milieu en technisch onderzoek
 • Fiscaal, economisch, kadastraal en juridisch onderzoek
 • Grondexploitatie
 • Investerings- en financieringsanalyses
 • Risico- en haalbaarheidsanalyses
 • Optreden als gedelegeerd opdrachtever
 • Verzorgen van ontwerp, bestek en bouwbescheiden
 • Bouwbegeleiding en nazorg
 • Inkoop
 • Exploitatie
 • Due dilligence
 

Selexion Group biedt totale vastgoed dienstverlening

De Selexion Group is voor U een krachtige, betrouwbare en onafhankelijke partner inzake (her)ontwikkeling, realisatie en beheer van uw vastgoed.

Onze vastgoedmanagement organisatie

Print

Selexion RES is een klantgerichte, efficiënt werkende vastgoedmanagement organisatie. De ruime ervaring van de partners staat garant voor hoogwaardig beheer en asset management van winkel-, kantoor- en woningvastgoed voor (particuliere) vastgoedbeleggers.

Onze dienstverlening en adviezen zijn gebaseerd op rendementsoptimalisatie met de visie van een vastgoedondernemer.

Selexion RES werkt nauw samen met de projectmanagement organisaite van de Selexion Group, Selexion, die zich o.a. richt op gedelegeerd opdrachtgeverschap in vastgoedontwikkeling. De Selexion Group biedt derhalve een totaal scala aan vastgoedadviesdiensten.

Selexion RES voert een groot aantal vastgoeddiensten uit, op zowel commercieel, technisch als administratief gebied van het vastgoedbeheer en het asset management hebben wij jarenlange ervaring.

Een overzicht van onze diensten

Een uitgebreid overzicht van deze diensten vindt u op de pagina ‘Selexion RES’. Ook andere aan vastgoedgerelateerde opdrachten, zoals vestigingsplaatsonderzoek, bestemmingsplan adviezen e.d. kunnen wij voor u verzorgen. Onze organisatie kent de volgende disciplines:

 • asset management
 • vastgoedbeheer
 • projectmanagement
 • technisch beheer
 • administratief beheer
 • (juridisch) vastgoedadvies